ON DÖRDÜNCÜ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

17.04.2015

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMI

ON DÖRDÜNCÜ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adınaAvrupa Birliği'nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA'nınKırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin17.04.2015tarihindeOn Dördüncü Başvuru Çağrı İlanınaçıkmış bulunmaktadır.

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı,Kırsal Kalkınma(IPARD) Programıkapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI VE ÖNCELİKLİ EKSENLERİ

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye'nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri Avrupa Birliği standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları, aşağıda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak kullandırılacaktır.

  • Öncelik Ekseni 1:Ortak Tarım Politikası ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili alanlara ilişkin Topluluk standartlarının uygulanması ve tarım sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katkı sağlanması.
  • Öncelik Ekseni 2:Tarım-çevre tedbirlerinin ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması için hazırlık niteliğinde faaliyetlere katkı sağlanması.
  • Öncelik Ekseni 3:Kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması.

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Eş-finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonudur. Bu destek'Kamu Katkısı'olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

DESTEKLENECEK TEDBİR VE DESTEK BÜTÇESİ

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında;

  1. Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar (101) tedbirinin, Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım (101-1) alt tedbiri kapsamında mevcut ve yeni işletmeler desteklenecektir.
  2. Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar (103) tedbirinden sadece Mevcut İşletmeler, Yapım İşleri haricinde desteklenecektir

Öncelik Ekseni

Tedbir Adı

Alt Tedbir Adı ve Bütçe Kalemleri

Destek Oranları

Toplam Destek Bütçesi*

(AB+TC Katkısı) (Avro)

Öncelik Ekseni 1

Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar

Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

%50-%65

81.000.000

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar

(SADECE MEVCUT İŞLETMELER YAPIM İŞLERİ HARİCİNDE DESTEKLENECEKTİR)

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Bütçe Kalemi-1

(Süt işleyen işletmeler)
%50

40.000.000

Bütçe Kalemi-2

(Süt toplama merkezleri)

Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Bütçe Kalemi-1

(Kırmızı et işleme ve pazarlama

Bütçe Kalemi-2

(Kanatlı eti işleme ve pazarlama)

Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

TOPLAM

121.000.000

*IPARD Programı kapsamında taahhüt altına alınmamış gösterge bütçeleri ifade etmektedir. Söz konusu bütçelerde aktarımlar sonrası ve önceki taahhütlerin eksik tamamlanması nedeniyle artış olabilir.

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 11.05.2015 tarihi saat 09.00'dan itibaren, yatırımın uygulanacağı ilde bulunan ve iletişim bilgileri aşağıda yer alan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlayacak olup, başvuruların son teslim tarihi 05.06.2015, saat 23.00'dir. Bu çağrı için son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

ÖN İNCELEME TARİHLERİ

TKDK-İl Koordinatörlüklerinde Teklif Alma Kuralları Rehberi kapsamında yapılan ihale ve bu ihale sonucu alınan tekliflerin ve teklif ile ilgili belge ve dokümanların uygunluğu ile Teknik Proje ve Metraj cetvellerin uygunluğu kapsamında ön kontrol yapılacaktır.

Yapılacak ön kontroller nihai kontroller olmayıp, yapılan hataların ve eksikliklerin tespit edilmesi ve düzeltilmesi yönünde bilgilendirme amaçlı olacaktır.

Başvuru Sahipleri söz konusu ön kontroller için belirlenen tarihlerde ilgili İl Koordinatörlükleri ile irtibata geçerek randevu alacaklardır.

Ön kontrol 04 - 15 Mayıs 2015 tarihlerinde yapılacaktır.

YATIRIM SÜRELERİ

On DördüncüBaşvuru Çağrı İlanıkapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri maksimum9 (dokuz)ay olarak planlanmalıdır.

Taksitlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Başvuru Çağrı Rehberinde yer almaktadır.

BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

IPARD Programın güncel hali,Bakanlığımız(www.tarim.gov.tr)ve Kurumumuz internet adreslerinden(www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir.

Başvurular hakkında detaylı bilgiler ve başvuru kurallarının yer aldığıBaşvuru Çağrı Rehberleri (versiyon 3.5)Kurumumuzun resmi internet adresinden(www.tkdk.gov.tr)temin edilmelidir.

Ayrıca, bu başvuru çağrı döneminde Kurumumuz tarafından yapılacakilave duyuru ve bilgilendirmelerde bu çağrı ilanı kapsamında dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, kurumumuzun resmi internet adresinden(www.tkdk.gov.tr)takip edilmelidir.

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ADRES VE TELEFON NUMARASI

KAHRAMANMARAŞ

Egemenlik Mah. Hoca Ahmet Yesevi Bul. No: 4/A 46060

Tel: 0344 235 12 60Faks: 0344 235 12 70

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, bu ilanda yer alan tüm hususları değiştirme hakkını saklı tutar.

İlanen Duyurulur.